Browin - misja, wizja, wartości

Misja, wizja, wartości

2021-01-27

Nasza misja

Dzielimy się z Każdym naszą pasją, wiedzą i tradycją domowego przetwórstwa, aby żyć szczęśliwie i zdrowo.

Nasza wizja

Z dumą tworzymy ekscytujące, innowacyjne i przemyślane rozwiązania, które każdemu ułatwiają zdrowe życie w zgodzie z naturą – przede wszystkim poprzez wspieranie pasji, jaką jest wyrób domowych specjałów. My, Zespół BROWIN, ludzie ciekawi świata, entuzjaści w swoich dziedzinach, słuchamy naszych Klientów, Kontrahentów, Współpracowników i Ekspertów oraz aktywnie reagujemy na zmieniające się trendy. Rozwijając kompetencje R&D i możliwości produkcyjne chcemy jeszcze lepiej i elastyczniej reagować na nowe oczekiwania. Zwiększamy efektywność, optymalizujemy procesy i czynimy nasze produkty jeszcze bardziej praktycznymi, a jednocześnie dostępnymi dla każdego. Obecność w każdym domu i ogrodzie będzie dla nas zaszczytem i wyróżnieniem. Dlatego jako BROWIN nasze motto wyrażamy słowami: „… bo domowe jest lepsze!”.

Nasze wartości

Oto nasze wartości wywodzące się z rodzinnych tradycji, które łączą wszystkich Pracowników w Zespół zdolny skutecznie osiągać cele organizacji i zapewniają wewnętrzną motywację do realizowania misji firmy, a także stanowią podstawę wiarygodności naszego przekazu i tworzą nasz kapitał zaufania ze strony Klientów oraz Partnerów biznesowych (poprzez relacje, działania i ofertę):

pasja

Pasja – wspieramy realizację marzeń i budowanie poczucia szczęścia, zarówno dzieląc się z innymi tym, co dobre i zdrowe, jak i zachęcając innych, by czynili podobnie. Chcemy, by nasza wspólna pasja, jaką jest tworzenie własnych, domowych wyrobów i dbanie o ogród, napawała Cię dumą i przynosiła satysfakcję, a entuzjazm do zmieniania rzeczywistości pozwalał Ci spełniać kolejne marzenia.

jakość

Jakość – wyznacznik naszych działań, znajdujący odzwierciedlenie we wszystkich naszych firmowych działaniach. To nieustanne dążenie do tworzenia coraz doskonalszych i innowacyjnych produktów, do coraz lepszego zarządzania procesami i projektami, do wyznaczania wzorcowych standardów: w budowaniu oferty, w funkcjonowaniu organizacji, we współpracy z naszymi Klientami, Partnerami, Dostawcami.

partnerstwo

Partnerstwo – w centrum naszej uwagi zawsze stoi pojedynczy, konkretny człowiek, z całym bogactwem swojej osobowości, jakie wnosi do naszej organizacji. Na tym fundamencie budujemy nasze relacje zarówno wewnątrz organizacji, jak i w kontaktach z Klientami, Kontrahentami oraz otoczeniem. Okazujemy sobie wzajemnie szacunek, słuchamy siebie nawzajem, kierujemy się uczciwością i kulturą budowania długotrwałej, wzajemnie korzystnej współpracy. Razem wspieramy się w osiąganiu celów zawodowych, tworząc warunki do samorealizacji i przyjazną atmosferę w firmie, którą razem tworzymy.

rozwój

Rozwój – fundament, wokół którego koncentrują się nasze codzienne działania. Chcemy zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności, zwłaszcza poprzez wzajemne słuchanie się i uczenie od innych. Jesteśmy proaktywni, gotowi pokonywać własne ograniczenia i realizować nawet najbardziej odważne marzenia. Nasza pomysłowość ma być dla innych źródłem inspiracji. Pragniemy dawać najlepszy przykład tego, jak skutecznie budować osobisty i firmowy potencjał.

bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo – ważne jest dla nas to, by każda Osoba w firmie mogła cieszyć się zdrowiem i by wykonując swoją pracę, miała zapewnione bezpieczeństwo. Ważna jest świadomość, że nasze działania dobrze służą środowisku naturalnemu i społeczności. Z troski o bezpieczeństwo wynika też dbałość o dobrą kondycję ekonomiczną, która zapewnia poczucie stabilności zatrudnienia i możliwość zabezpieczenia najistotniejszych potrzeb życiowych każdego z nas i naszych rodzin. Dążymy do zwiększanie wzajemnego bezpieczeństwa w każdym aspekcie współpracy z Klientami i Partnerami naszej firmy.

zdrowie

Zdrowie – jest dla nas wyznacznikiem całościowego dobrostanu zarówno każdego człowieka i jego otoczenia, jak też środowiska naturalnego. Naszą dbałość o jak najlepsze zdrowie i kondycję wyrażamy poprzez rozwijanie rozwiązań stawiających na ekologię, recycling i produkty bio.


...bo domowe jest lepsze!