Projekty unijne

Browin Sp. z o.o. Sp. K. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie Dla Łódzkiego 2021-2027 pt. "Wzmocnienie konkurencyjności Spółki poprzez wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0"


BROWIN SP. Z O.O. SP. K. realizuje projekt dofinansowany z Programu Inteligentny Rozwój pt. "Rozszerzenie oferty firmy BROWIN o gamę innowacyjnych zamknięć do wąskootworowych pojemników". Celem projektu jest wdrożenie wyników własnych prac B+R.


BROWIN SP. Z O.O. SP. K. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Rozszerzenie oferty firmy BROWIN o innowacyjny produkt eko balon z korkiem z zatyczką, dzięki wdrożeniu wyników prac B+R"


BROWIN SP. Z O.O. SP. K. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa BROWIN sp. z o. o. spółka komandytowa" Projekt dotyczy rozbudowy laboratorium R&D–Biotechnologia w przedsiębiorstwie. Zakup opisanej w projekcie aparatury badawczej umożliwi realizację celu, jakim jest wprowadzenie nowych produktów i ulepszenie obecnych. Planowane jest również utworzenie usługowego Regionalne Laboratorium Analiz Moszczu i Wina, które będzie służyło rozwijającym się w Polsce winnicom oraz domowym wytwórcom wina nie tylko gronowego, ale i owocowego.


BROWIN SP. Z O.O. SP. K. realizuje projekt dofinansowany z Programu Inteligentny Rozwój pt. "Wdrożenie wyników prac B+R szansą na rozwój firmy". Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnych rurek fermentacyjnych.


BROWIN SP. Z O.O. SP. K. realizuje projekt dofinansowany ze środków projektu „LODZKIE GO! Nowe rynki dla kluczowych branż Województwa Łódzkiego”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


BROWIN SP. Z O.O. SP. K. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. ,,Internacjonalizacja BROWIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. poprzez opracowanie strategii wejścia na rynki eksportowe oraz zwiększenie międzynarodowej ekspansji firmy”.


projekty unijne logo