Polityka prywatności i plików cookies

/obowiązująca od 1 maja 2022 roku/

§ 1
Podstawowe cele Polityki prywatności

1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.browin.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez BROWIN Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z siedzibą: ul. Pryncypalna 129/141, 93-373 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000459418 i posiadającą nr NIP: PL 729-268-73-25 oraz nr Regon: 101003641, nr BDO: 000008185 zwaną dalej „BROWIN”.

2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w szczególności składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez BROWIN towary i usługi.

3. Nadrzędnym celem BROWIN jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

4. Dane osobowe podane przez Użytkowników są chronione przez BROWIN zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a także z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z póź. zm.) oraz w ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

§ 2
Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest BROWIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytową z siedzibą: ul. Pryncypalna 129/141, 93-373 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000459418 i posiadającą nr NIP: PL 729-268-73-25 oraz nr Regon: 101003641, BDO: 000008185.

2. BROWIN nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest pełnomocnik ds. danych osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na niżej podane kontaktowe:

 1. adres pocztowy: ul. Pryncypalna 129/141, 93-373 Łódź
 2. adres poczty elektronicznej: iodo@browin.pl
 3. nr fax: +48 42 232 32 93
 4. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 42 23 23 230; +48 42 23 23 231 - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

§ 3
Jakie informacje zbieramy?

1. Informacje, które zbieramy podczas rejestracji konta w serwisie to:

 1. imię i nazwisko
 2. adres pocztowy, adres wysyłki
 3. adres e-mail
 4. numer telefonu komórkowego;

W przypadku konta firmowego zbieramy informację takie jak:

 1. nazwa firmy;
 2. adres firmy, adres wysyłki;
 3. NIP;
 4. e-mail firmy;
 5. e-mail prywatny (jeżeli klient podaje);
 6. numer telefonu.

2. Informacje, które zbieramy na temat tego, jak korzystają Państwo z naszego sklepu. Jeżeli dokonają Państwo u nas zakupów, będą przeglądać naszą stronę lub strony innych organizacji, na których znajdują się nasze reklamy zbierzemy następujące informacje:

 1. informacje na temat wszelkich używanych przez Państwa urządzeń (w tym dane producenta, model, system operacyjny, adres IP, rodzaj przeglądarki);
 2. wybrane produkty;
 3. pliki cookies i informacje na temat Państwa zachowań w sieci i historii wyszukiwania podczas korzystania z naszej strony, Państwa lokalizację oraz informacje o kliknięciu naszych reklam;
 4. szczegóły dotyczące zakupów zrobionych u nas;
 5. rozmowy na czacie, wraz z podanymi tam danymi.

3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.

4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku niektórych funkcjonalności Serwisu (np. składanie zamówień) jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Nie podanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega BROWIN.

5. W ramach Serwisu zamieszczone są formularz kontaktowy (czat) oraz formularz zamówienia na oferowane przez BROWIN towary i usługi. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych w pkt. 1 danych osobowych.

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla określonego celu następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola.

7. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska Sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska Sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska Sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym, a Twisto Polska Sp. z o.o.

8. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

§ 4
Dlaczego zbieramy te dane ?

1. Kiedy składają Państwo zamówienie, potrzebne nam są Państwa dane kontaktowe, abyśmy mogli zrealizować zamówienie. Mogą Państwo przeglądać naszą stronę, nie udostępniając nam żadnych wymienionych wyżej informacji. Kiedy będą Państwo chcieli złożyć zamówienie w ramach naszego Serwisu, prosimy o zalogowanie się lub rejestrację, tak aby mogli Państwo otworzyć swój profil klienta, przesyłać i zapisywać obrazy oraz zapisywać historię przeglądania i preferencje, uzyskując do nich dostęp z każdego urządzenia.

2. Będziemy prosić o informacje lub zbierać je, kiedy skorzystają Państwo z oferowanych przez nas usług wsparcia klienta, w tym rozmów telefonicznych i komunikatorów internetowych. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Serwisu.

3. Poprosimy Państwa o zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych i promocyjnych - newsletter. Udzieloną przez Państwa zgodę można w dowolnej chwili wycofać poprzez wysłanie e-mail na salon@browin.pl. Nie muszą Państwo udzielać zgody, aby móc korzystać z Serwisu.

4. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzenia ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

5. Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa BROWIN może zostać zobowiązany przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.

§ 5
W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?

1. Postawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest:

 1. Państwa dobrowolna i świadoma zgoda na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych lub;
 2. konieczność przetwarzania takich danych w związku z wykonywaniem zawartej z Państwem umowy lub;
 3. nasze prawnie uzasadnione interesy.

2. Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. w celu przekazywania Państwu informacji na temat zamówienia usługi lub produktu w ramach realizacji zawartej umowy. W tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli konieczność wynikająca z umowy. Przykładowo, korzystamy z Państwa danych osobowych, aby wykonać zobowiązania na mocy zawartej z Państwem umowy (np. dostarczenie zamówionego produktu, obsługa reklamacji itp.).
 2. w celu kontaktowania się z Państwem w sprawie oceny produktu lub usługi lub w celu uzyskania informacji zwrotnych po wykonaniu zamówienia lub świadczeniu usługi. W tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnione interesy. Przykładowo, korzystamy z Państwa danych osobowych, aby skontaktować się z Państwem w celu uzyskania informacji zwrotnych na temat zamówionego przez Państwa produktu lub usługi.
 3. w celu informowania Państwa o zmianach usług i komunikacja w innych celach. W tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnione interesy. Przykładowo, korzystamy z Państwa danych osobowych, aby przesyłać Państwu aktualne informacje na temat naszych usług i odpowiadać na Państwa pytania.
 4. w celu wysyłania Państwu informacji na temat produktów i usług, w tym prezentów, ofert specjalnych i rabatów. W tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli prawnie uzasadnione interesy. Przykładowo, korzystamy z Państwa danych osobowych, aby wysyłać Państwu te informacje. W niektórych przypadkach (np. jeżeli wymagają tego przepisy prawa), poprosimy o Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych również przed wysłaniem takich informacji.
 5. w celu przeglądania Państwa poprzednich zakupów i historii aktywności na naszej stronie w celu przesłania ofert specjalnych lub dostosowania serwisu do Państwa potrzeb. W tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnione interesy. Przykładowo, korzystamy z Państwa danych osobowych, aby przesłać Państwu oferty specjalne i dostosować sposób korzystania z usług oferowanych w sieci.
 6. w celu pomocy nam w ocenie, opracowaniu i poprawie oferowanych produktów i usług. W tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnione interesy. Przykładowo, korzystamy z Państwa danych osobowych, aby świadczyć usługi jak najlepszej jakości dla Państwa i innych klientów. Możemy na monitorować i/lub rejestrować rozmowy telefoniczne z naszym działem obsługi klienta w celu kontroli jakości i prowadzenia szkoleń. Jeżeli podczas rejestrowanej rozmowy telefonicznej zadadzą Państwo pytanie (dotyczące na przykład naszego produktu lub usługi), które można zbadać, lub na które można odpowiedzieć, odnosząc się do tej rozmowy, możemy się do niej odnieść. Może to oznaczać, że nagranie Państwa rozmowy będzie przechowywane aż do momentu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 7. w celu umożliwienia, wzbogacania i personalizacji doświadczeń korzystania z naszych usług cyfrowych udostępnianych poprzez stronę internetową, portale mobilne i aplikacje. W tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnione interesy. Przykładowo, korzystamy z Państwa danych osobowych, aby dostosować doświadczenie korzystania z naszych usług cyfrowych do Państwa potrzeb.
 8. w celu przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa dla zapewnienia ochrony przed nieuczciwymi transakcjami oraz zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw. W tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnione interesy. Przykładowo, korzystamy z Państwa danych osobowych w celu ochrony przed nielegalnymi działaniami. W pewnych przypadkach możemy również być zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych (na przykład organom ścigania) na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 9. w celu reakcji na wszelkie roszczenia wobec nas. W tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnione interesy. Przykładowo, korzystamy z Państwa danych osobowych, aby zareagować na wszelkie roszczenia wysuwane przez Państwa w stosunku do nas. W pewnych przypadkach możemy również być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. w przypadku postępowań sądowych).

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których je wykorzystujemy. Okres, przez których przechowujemy Państwa dane osobowe zostanie ustalony w oparciu o szereg kryteriów obejmujących cele, w jakich wykorzystujemy dane, ilość i wrażliwość danych, potencjalne ryzyko związane z nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem danych oraz nasze zobowiązania wynikające z przepisów prawnych i nadzorczych.

§ 6
Z kim dzielimy się danymi osobowymi ?

1. Korzystamy z pracy podwykonawców, którzy wykonują w naszym imieniu i na naszą rzecz pewnie działania obejmujące przetwarzanie danych osobowych. Głównie są to podmioty zajmujące się przesyłkami- operatorzy pocztowi, spedytorzy, przewoźnicy, podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi prawne i windykacyjne, firmy wspomagające nas marketingowo. Wspomniane strony trzecie mają dostęp do danych osobowych potrzebnych do wykonania ich zadań, ale nie wolno im używać takich danych do innych celów. Zakres przekazywanych danych osobowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum. 

2. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym, w tym policji oraz innym organom ścigania, upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Możemy przekazać dane osobowe naszym ubezpieczycielom w przypadku zgłoszenia lub potencjalnego zgłoszenia roszczenia wobec nas

4. Możemy przekazać Państwa dane osobowe stronom trzecim jeżeli będziemy zobowiązani do ujawnienia takich danych lub podzielenia się nimi, aby spełnić jakiekolwiek wymogi prawne (również w związku z nakazem sądowym) lub w celu wyegzekwowania lub wprowadzenia w życie jakichkolwiek porozumień zawartych z Państwem lub Państwa dotyczących lub w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa lub prawa własności lub bezpieczeństwa naszych klientów, pracowników lub innych stron trzecich.

5. Możemy przetwarzać Państwa dane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych BROWIN dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pomaga nam to lepiej dopasować ofertę do Państwa potrzeb, jak również poprawić jakość serwisu.

6. Możemy dzielić się danymi anonimowymi lub zbiorczym ze stronami trzecimi. BROWIN w pisemnych umowach, których treść jest zgodna z RODO, powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom.

7. Możemy również zawierać porozumienia ze stronami trzecimi, które umożliwią Państwu dostęp do stron internetowych lub aplikacji (takich jak odtwarzacze plików wideo) takich stron trzecich bezpośrednio poprzez nasze własne strony lub aplikacje. Każda strona trzecia stosuje swoją własną politykę przetwarzania danych osobowych i korzystania z plików cookie podczas używania jej stron lub aplikacji, w związku z czym zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i polityką plików cookie takiej strony trzeciej. Proszę zwrócić uwagę, że serwisy internetowe i aplikacje stron trzecich są poza naszą kontrolą. Klikając linki prowadzące do takich stron lub uzyskując dostęp do takich aplikacji, opuszczają. Państwo kontrolowaną przez nas strefę. Nie ponosimy odpowiedzialności moralnej ani prawnej za wszelkie kwestie wynikające z wykorzystywania Państwa danych przez strony trzecie (w tym danych osobowych);

8. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich, jak również organizacji międzynarodowych.

9. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z BROWIN, a po jej wykonaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń (np. obsługa reklamacji) oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

10. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu przez Klienta dane osobowe będą przechowywane do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

§ 7
Prawa Użytkowników

1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych (podstawa prawna: art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania danych (podstawa prawna: art. 16 RODO);
 3. prawo do usunięcia danych (podstawa prawna: art. 17 RODO);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 18 RODO);
 5. prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna: art. 20 RODO);
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 21 RODO).

2. Ponadto, w przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

3. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

4. Realizacja praw przysługujących Klientowi, o których mowa w § 7 ust. 1 następuje poprzez przesłanie przez Klienta odpowiedniego żądania na adres pocztowy BROWIN, tj. 93-373 Łódź, ul. Pryncypalna 129/141, lub na adres poczty elektronicznej: iodo@browin.pl

§ 8
Pliki cookies

1. BROWIN wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo- numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

3. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

4. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

5. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies Google Adwords. Google AdWords wykorzystuje technologię plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords usług takich jak:

 1. remarketing;
 2. kategorie zainteresowań;
 3. podobni odbiorcy;
 4. inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach;
 5. kierowanie demograficzne i na lokalizację.

6. W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia strony Serwisu i końcu jej zamknięciem;
 2. trwałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej;
 3. własne pliki cookies zamieszczane przez Serwis BROWIN oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez BROWIN, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników Serwisu w celach statystycznych.

7. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.

8. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.

9. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

10. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.

11. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

12. Informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies znajdują się na stronach przeglądarek internetowych.

13. BROWIN przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile BROWIN  w mediach społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Youtube. Te dane są przetwarzane tylko w związku z prowadzeniem profilu komunikowaniu się z klientami oraz informowaniem o różnego rodzaju wydarzeniach, usługach i produktach, w szczególności:

 1. BROWIN umieszcza na stronach swojego Serwisu przycisk powiązany z serwisem Facebook. Używając tego przycisku Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązuje polityka prywatności Facebook. Z polityką tą można zapoznać się na stronie internetowej pod linkiem https://www.facebook.com/policies/cookies/.
 2. BROWIN umieszcza na stronach swojego Serwisu przycisk powiązany z serwisem YouTube. Używając tego przycisku Użytkownik przekierowany zostaje do serwisu YouTube, w którym obowiązuje polityka prywatności YouTube. Z polityką tą można zapoznać się na stronie internetowej pod linkiem https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl
 3. BROWIN umieszcza na stronach swojego Serwisu przycisk powiązany z serwisem Tweeter. Używając tego przycisku Użytkownik przekierowany zostaje do serwisu Tweeter, w którym obowiązuje polityka prywatności Tweeter. Z polityką tą można zapoznać się na stronie internetowej pod linkiem https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies.
 4. BROWIN umieszcza na stronach swojego Serwisu przycisk powiązany z serwisem Instagram Używając tego przycisku Użytkownik przekierowany zostaje do serwisu Instagram, w którym obowiązuje polityka prywatności Instagram. Z polityką tą można zapoznać się na stronie internetowej pod linkiem https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0.
 5. BROWIN umieszcza na stronach swojego Serwisu przycisk powiązany z serwisem Pinterest Używając tego przycisku Użytkownik przekierowany zostaje do serwisu Pinterest, w którym obowiązuje polityka prywatności Pinterest. Z polityką tą można zapoznać się na stronie internetowej pod linkiem https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

§ 9
Pliki cookiesZabezpieczenie danych osobowych

1. Serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez BROWIN przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.

2. Dostęp do przetwarzania danych osobowych Użytkowników ma tylko ograniczona liczba pracowników BROWIN, którzy posiadają upoważnienie nadane im przez BROWIN, jako administratora danych.


...bo domowe jest lepsze!